scaramanga
У нас так не умеют, увы.
lenta.ru/news/2015/06/28/tama/